KGFB

Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítások

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYOK, TÖRVÉNYEK
  • A legfontosabb törvényi előírás, hogy a kötelező biztosítás díj-nemfizetés okkal automatikusan megszűnik akkor, ha a biztosító által elvárt díj az esedékességét követő 60. napig nem érkezik be a biztosítóhoz.
  • Díj-nemfizetéssel megszűnt szerződést csak ugyanahhoz a biztosítóhoz lehet visszakötni.
  • A megszűnés és az új kötelező biztosítás megkötése közötti időszakra fedezetlenségi díjat kell fizetni, melynek mértéke jelentősen magasabb, mint a kötelező biztosítás díja.
  • A biztosítás díja mindig a szerződés életbe lépésének (kockázatviselés kezdetének) napján, a választott fizetési gyakoriságnak megfelelő első napon esedékes.
Fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a törvényi szabályozás egyértelműen olyan feltételeket határozott meg, ami miatt érdemes mindent megtenni azért, hogy a kötelező ne szűnjön meg díj-nemfizetéssel!

TANÁCSOK
  • Adjon bankjának inkasszós megbízást, így a biztosító tudja időben levonni a díjat számlájáról.
  • Csekkes fizetésnél ügyeljen a csekken szereplő esedékességre, és még abban a hónapban rendezze a díjat.
  • Válasszon éves díjfizetési gyakoriságot, ha teheti, mert így díjkedvezményt is kap és 1 évig nem kell erre ügyelnie.
  • A 60 napos várakozási időt ne tekintse fizetési határidőnek, mert a díj azonnal esedékes.
  • Ha problémája van a kiszámlázott díjjal, például nem megfelelő a bonus besorolása, akkor se hagyja fedezetlenül autóját, mindenképpen fizesse be a díjat. A biztosítás díját – a probléma rendezése után - visszamenőlegesen módosítja a biztosító, így az esetleges többlet befizetést Ön visszakapja. De ha nem fizeti be a díjat a probléma megoldásáig, akkor a kötelező biztosítása megszűnik, még ha Önnek volt is igaza. Ráadásul a megszűnés után a magas fedezetlenségi díjat is ki kell fizetnie!
GYAKORI KÉRDÉSEK
Ki lehet a gépjárműbiztosítás szerződője?
A biztosítás szerződője a gépkocsi tulajdonosa, vagy (amennyiben van) a gépkocsi bejegyzett üzembentartója.

Bonus - Malus besorolás:
A kötelező felelősségbiztosítási rendszerben egy megszerzett bonus-malus fokozatot csak egy gépjárműre érvényesíthetünk. Ennek alapján három bonus besorolási alapeset van:
1., 2 éven belül adtam el korábbi autómat és helyette újat vásároltam,ebben a korábbi autó B/M besorolását viszem magammal.
2., 2 éven belül nem adtam el korábbi gépkocsit, de újat vásárolok. Ebben az esetben A0 besorolásban kötöm meg a biztosítást.
3., Amennyiben két éven belül nem volt kötelező felelősségbiztosítási szerződésem, új belépőnek minősülök a rendszerbe, azaz A0 besorolásban köthetek szerződést.
4., Több KGFB biztosítással rendelkeztem, de a biztosítási időszak alatt eladtam egy gépkocsit. Amennyiben az eladott gépkocsi bonus fokozata kedvezőbb, azt érvényesíthetem a párhuzamosan üzemeltetett gépjárművem szerződésén, vagy új gépjármű vásárlása esetén.

Biztosítóváltás menete
1., A biztosítási szerződés felmondása korábbi biztosítónknál: határidő a szerződés fordulónapja elött 30 nappal! Különösen figyeljünk oda a 2010.01.01. után kötött szerződéseknél!
2., Új biztosítási szerződés megkötése. A felmondott előzményszerződést követő nappal lehetséges. Az on-line szerződéskötés menetének leírását megtalálja a "Letöltések" menüpont alatt!

Ajánlatainkkal szívesen állunk rendelkezésére!

PREMIUMALKUSZ KFT.  |   © Minden jog fenntartva.                  |   Mergen Szoftver